Benefity pracownicze
Home / Benefity pracownicze

Jedną ze specjalizacji Benefit Solution są kompleksowe programy benefitów pracowniczych obejmujące m. in. opiekę medyczną/ubezpieczenia zdrowotne, grupowe ubezpieczenia na życie i inne.

W Benefit Solution na biznes patrzymy zawsze z perspektywy naszych Klientów i ich Pracowników. Jak mawiał Henry Ford: „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”.

Ten wspólny sukces ma w Benefit Solution mocne fundamenty – wiedzę, zaangażowanie, szerokie kompetencje i obopólne zaufanie.
Te wartości potwierdzamy będąc z naszymi Klientami i Pracownikami Klientów na „dobre i złe”, dzieląc satysfakcję z wdrożonych kompleksowych programów benefitów pracowniczych.

“Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces.”
HENRY FORD
Skontaktuj się
ETAP I
Audyt oraz wypracowanie optymalnej koncepcji benefitów pracowniczych
ETAP II
Negocjacje i rekomendacje najkorzystniejszych programów benefitów
ETAP III
Przygotowanie do wdrożenia spójnego programu benefitów
ETAP IV
Wdrożenie
ETAP V
Obsługa wdrożonych programów
Przygotowanie do wdrożenia spójnego programu benefitów
ETAP I
Audyt oraz wypracowanie
optymalnej koncepcji benefitów
pracowniczych
Audyt dotychczasowych programów opieki medycznej, grupowych ubezpieczeń na życie i innych benefitów w tym m. in.:
Założeń do dotychczasowych programów (m. in. budżety),
Zakresów i rodzajów usług/świadczeń, SLA, innych związanych z dotychczasowymi warunkami,
Weryfikację wykorzystywanych świadczeń w okresie ostatnich 2 lat w benefitach,
Audyt dotychczasowych badań satysfakcji pracowników i ich oczekiwań związanych z zakresami benefitów,
Przeprowadzenia aktualnego badania potrzeb Pracowników w zakresie benefitów
Analiza dotychczasowych budżetów oraz założeń do nowych programów,
Inne do potwierdzenia.
Negocjacje najkorzystniejszych programów w ramach zatwierdzonej koncepcji,
Przeprowadzenie analiz, porównań wraz z uzasadnieniami wyborów oraz warunkami SLA do przygotowania rekomendacji brokerskiej,
Zatwierdzenie rekomendacji do wdrożenia,
Inne do potwierdzenia.
ETAP II
Negocjacje i rekomendacje
najkorzystniejszych programów
benefitów
ETAP III
Przygotowanie do wdrożenia
spójnego programu benefitów
Weryfikacja i przygotowanie do akceptacji umów z załącznikami pomiędzy Klientem i Dostawcami,
Przygotowanie optymalnych rozwiązań komunikacji z pracownikami:
Materiały elektroniczne,
Materiały drukowane,
Organizacja spotkań i webinarów z dostawcami,
Organizacja infolinii i wsparcia telefonicznego,
Inne dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta i Pracowników Klienta,
Przygotowanie planu i harmonogramu wdrożenia oraz założeń do dotychczasowych programów,
Przygotowanie bazy wiedzy,
Inne.
Etap IV obejmuje wdrożenie programów benefitów zgodnie z zatwierdzonymi rozwiązaniami komunikacyjnymi, planem i harmonogramem.
ETAP IV
Wdrożenie
ETAP V
Obsługa wdrożonych programów
Monitoring realizacji świadczeń i spełniania wynegocjowanych warunków i SLA z Dostawcami,
Monitoring satysfakcji pracowników z wdrożonych programów Benefitów (predefiniowana webankieta),
Prowadzenie bieżących analiz usług i rozwiązań
tworzonych przez Dostawców oraz wsparcie w wyjaśnianiu zgłaszanych uwag i reklamacji,
Weryfikacja Koncepcji w okresach co 18-24 miesiące,
Przygotowanie do odnowień poszczególnych programów.
Zespół dedykowany do współpracy w zakresie benefitów pracowniczych

Broker Ubezpieczeniowy, specjalizujący się głównie w ubezpieczeniach osobowych i benefitach pracowniczych. Posiada szerokie doświadczenie w budowaniu, wdrażaniu oraz obsłudze programów opieki medycznej i grupowego ubezpieczenia na życie.
Ukończyła studia ekonomiczne.
Prywatnie lubi jazdę na rowerze, a relaksuje się przy sudoku.

Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze ryzyk ubezpieczeniowych zróżnicowanych podmiotów: spółek sektora MŚP, spółek notowanych na GPW w Warszawie, grup kapitałowych ze strukturami zagranicznymi. Główne obszary działania: optymalizacja systemu benefitów pracowniczych, w tym konstrukcja i wdrożenie systemów kafeteryjnych. Ukończyła studia MBA w Akademii Leona Koźmińskiego.
Prywatnie wegetarianka z ponad trzydziestoletnim stażem i wielbicielka biegów długodystansowych.

Młodszy Broker Ubezpieczeniowy, specjalizuje się w ryzykach ubezpieczeniowych związanych z majątkiem, gwarancjami oraz opieką medyczną. Absolwentka uczelni Manchester Metropolitan na wydziale księgowości i rachunkowości.
Prywatnie lubi aktywność fizyczną oraz czytanie książek.

Asystentka Brokera. Na co dzień stanowi wsparcie dla całego zespołu w procesie realizacji programów ubezpieczeniowych. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe z zakresu Wyceny Nieruchomości na wspomnianej uczelni.
Czas wolny lubi spędzać na czytaniu książek oraz grze w badmintona.

Posiada szerokie doświadczenie w budowaniu specjalistycznych i kompleksowych programów ubezpieczeniowych dla Klientów polskich i zagranicznych. Potrzeby Klientów są najważniejszym elementem optymalnej współpracy i negocjacji rozwiązań. Specjalizacja w ryzykach ubezpieczeniowych związanych z odpowiedzialnością cywilną zawodową, odpowiedzialnością cywilną ogólną, ubezpieczeniach cybernetycznych. Ukończył studia doktoranckie na wydziale nauk o zarządzaniu, EMBA, studia psychologiczne i liczne kursy zawodowe.
Prywatnie lubi podróże łączone z aktywnością sportową, grą w tenisa.