ocdlaprawnika.pl
Home / ocdlaprawnika.pl

Jedną ze specjalizacji Benefit Solution są programy ubezpieczeniowe dedykowane kancelariom prawnym.

Jako doświadczony broker przygotowaliśmy wiele programów ubezpieczeniowych w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawodowej nadwyżkowej poszerzonych o indywidualnie opracowane treści klauzul oraz inne ryzyka ubezpieczeniowe dopasowane do specjalizacji kancelarii.

“Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces.”
HENRY FORD
Skontaktuj się
ETAP I
Audyt ubezpieczeniowy
ETAP II
Negocjacje i rekomendacje
ETAP III
Obsługa i administrowanie programami ubezpieczeniowymi oraz wsparcie
zaawansowanego systemu IT
ETAP IV
Likwidacja szkód
Kompleksowa obsługa kancelarii prawnych
ETAP I
Audyt ubezpieczeniowy
Audyt ubezpieczeniowy – obszar, od którego zaczynamy współpracę z klientem. Stanowi on podstawę do określenia aktualnego poziomu ochrony ubezpieczeniowej klienta w zakresie OC zawodowego kancelarii prawnych i podatkowych, majątku oraz innych ryzyk ubezpieczeniowych. W ramach audytu:
analizujemy dotychczasowe programy ubezpieczeniowe za okres ostatnich 3 lat, w tym:
zakres obecnych polis obowiązkowych adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i innych polis kancelarii prawnych i podatkowych
procesy i procedury zarządzania ryzykiem
historię szkodową w tym proces likwidacji szkód
zapisy umów, które mają istotny wpływ na zakres zawartych ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych kancelarii prawnej lub kancelarii podatkowej
inne kwestie związane z dotychczasowymi warunkami
W ramach etapu I przygotowujemy raport, który zawiera niezależną opinię i rekomendację dotyczącą poprawy jakości zarządzania ryzkiem oraz ochrony ubezpieczeniowej, a także wskazanie obszarów największych ryzyk proponując rozwiązania ubezpieczeniowe, jak również prawne czy organizacyjne.
Negocjacje i rekomendacje – w ramach tego etapu, wykonujemy następujące czynności:
negocjujemy najkorzystniejsze oferty z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi posiadającymi w swojej ofercie ubezpieczenia majątkowe, OC obowiązkowe i nadwyżkowe dla kancelarii prawnych i kancelarii podatkowych
przeprowadzamy analizy, porównania otrzymanych ofert wraz z uzasadnieniami wyborów
przygotowujemy i prezentujemy rekomendację brokerską klientowi, zawierającą m.in:
szczegółowe porównanie warunków ubezpieczenia wynikających z otrzymanych ofert, tj.: zakresów ubezpieczenia, sum ubezpieczenia, sublimitów, zapisów polis, owu oraz indywidualnie zdefiniowanych klauzul
uzasadnienie wyboru najlepszej oferty
ETAP II
Negocjacje i rekomendacje
ETAP III
Obsługa i administrowanie programami ubezpieczeniowymi oraz wsparcie
zaawansowanego systemu IT
Obsługa i administrowanie programami ubezpieczeniowymi oraz wsparcie zaawansowanego systemu IT – w ramach tego etapu:
obsługujemy klientów w zakresie zmieniających się potrzeb, akwizycji i przekładania potrzeb do zakresów programów ubezpieczeniowych
przygotowujemy aneksy do polis w związku ze zmianami w zakresie ochrony w trakcie trwania programu ubezpieczeniowego
monitorujemy i administrujemy dokumentami ubezpieczeniowymi w tym przypominamy o terminach płatności składek
udostępniamy klientowi system IT do obsługi i administracji programami ubezpieczeniowymi BS-Direct, tj:
narzędzie, które powstało na bazie połączenia doświadczeń płynących od klientów, brokerów i towarzystw ubezpieczeniowych z kompetencjami najbardziej doświadczonych informatyków
aplikacji, za pośrednictwem której można monitorować proces rozliczeń i likwidacji szkody oraz wypłaty odszkodowania
Likwidacja szkód - etap ten jest dla nas jednym z najważniejszych obszarów współpracy z klientem. W większości przypadków jakość zawartych programów ubezpieczeniowych w tym wiarygodność brokera oraz towarzystwabubezpieczeniowego poznaje się po szybkości i jakości przeprowadzanego procesu likwidacji szkody. Etap IV obejmuje:
wsparcie dedykowanego zespołu do likwidacji szkód, likwidującego rocznie kilkaset szkód z różnych ryzyk z radcą prawnym nadzorującym cały proces
prowadzenie likwidacji każdej szkody od momentu jej wystąpienia, aż do momentu wypłaty odszkodowania
nie tylko wsparcie i koordynację prac związanych z likwidacją szkody, ale również wsparcie merytoryczne, prawne, procesowe jak również techniczne
w ramach systemu BS-Direct dostęp on-line do pełnej dokumentacji szkodowej oraz historii każdego zdarzenia
bieżący monitoring ryzyka oraz potencjalnych obszarów do doskonalenia
ETAP IV
Likwidacja szkód
Zespół dedykowany do współpracy z kancelariami prawnymi

Radca Prawny, Broker Ubezpieczeniowy. Z branżą ubezpieczeniową związana od wielu lat. Specjalizuje się w ryzykach: OC-PI (odpowiedzialność cywilna zawodowa) dla kancelarii prawnych i podmiotów medycznych, a także w ryzyku D&O oraz OC ogólnym. Wspiera prawnie proces związany z likwidacją szkód. Ukończyła studia prawnicze i aplikację radcowską. Prywatnie lubi aktywny wypoczynek, w szczególności jazdę na rowerze i narty biegowe.

Posiada szerokie doświadczenie w budowaniu specjalistycznych i kompleksowych programów ubezpieczeniowych dla Klientów polskich i zagranicznych. Potrzeby Klientów są najważniejszym elementem optymalnej współpracy i negocjacji rozwiązań. Specjalizacja w ryzykach ubezpieczeniowych związanych z odpowiedzialnością cywilną zawodową, odpowiedzialnością cywilną ogólną, ubezpieczeniach cybernetycznych. Ukończył studia doktoranckie na wydziale nauk o zarządzaniu, EMBA, studia psychologiczne i liczne kursy zawodowe.
Prywatnie lubi podróże łączone z aktywnością sportową, grą w tenisa.

Broker ubezpieczeniowy z wieloletnim doświadczeniem w branży. Podłożem do rozwoju kompetencji brokerskich była specjalizacja związana z likwidacją szkód. Specjalizuje się głównie w ubezpieczeniach majątkowych, komunikacyjnych i odpowiedzialności cywilnej. Posiada również bogate doświadczenie w likwidacji szkód z sektora medycznego.
Prywatnie sędzia piłkarski, interesuje się sportem i podróżowaniem.

Młodszy Broker Ubezpieczeniowy, specjalizuje się w ryzykach ubezpieczeniowych związanych z majątkiem, gwarancjami oraz opieką medyczną. Absolwentka uczelni Manchester Metropolitan na wydziale księgowości i rachunkowości.
Prywatnie lubi aktywność fizyczną oraz czytanie książek.

Młodszy Specjalista ds. Likwidacji Szkód. Odpowiedzialny za kompleksową obsługę procesu związanego z likwidacją szerokiego spektrum szkód, od momentu ich zgłoszenia do ubezpieczyciela, aż po wypłatę odszkodowania. Ponadto, procesuje i realizuje zamówienia z sektora publicznego. Ukończył studia na kierunku zarządzania i dowodzenia w specjalności nauk o zarządzaniu jakością.
Prywatnie entuzjasta sportów zimowych oraz twórca grafiki komputerowej.

Asystentka Brokera. Na co dzień stanowi wsparcie dla całego zespołu w procesie realizacji programów ubezpieczeniowych. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe z zakresu Wyceny Nieruchomości na wspomnianej uczelni.
Czas wolny lubi spędzać na czytaniu książek oraz grze w badmintona.