ocdlaszpitala.pl
Home / ocdlaszpitala.pl

Jedną ze specjalizacji Benefit Solution są programy ubezpieczeniowe dedykowane podmiotom prowadzącym działalność leczniczą.

Jako doświadczony broker dla sektora medycznego przeprowadziliśmy wiele postępowań zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Nasz dedykowany zespół regularnie pogłębia wiedzę z zakresu zamówień publicznych.

Jednocześnie przygotowujemy dla szpitali prywatnych kompleksowe programy ubezpieczeniowe obejmujące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązkowej, nadwyżkowej, dobrowolnej, programy majątkowe, grupowe ubezpieczenia na życie i inne dopasowane do specjalizacji placówki.

“Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces.”
HENRY FORD
Skontaktuj się
ETAP I
Audyt ubezpieczeniowy
ETAP II
Negocjacje i rekomendacje
ETAP III
Obsługa i administrowanie programami ubezpieczeniowymi oraz wsparcie zaawansowanego systemu IT
ETAP IV
Likwidacja szkód
Kompleksowa obsługa podmiotów prowadzących działalność leczniczą
ETAP I
Audyt ubezpieczeniowy
Audyt ubezpieczeniowy – obszar, od którego zaczynamy współpracę z klientem. Stanowi on podstawę do określenia aktualnego poziomu ochrony ubezpieczeniowej klienta w zakresie OC obowiązkowego i nadwyżkowego podmiotu leczniczego, majątku oraz innych ryzyk ubezpieczeniowych. W ramach audytu analizujemy:
dotychczasowe programy ubezpieczeniowe za okres ostatnich 3 lat, w tym:
zakres obecnych polis obowiązkowych, nadwyżkowych i dobrowolnych szpitala, kliniki, przychodni, placówki medycznej czy innego podmiotu leczniczego
historię szkodową w tym proces likwidacji szkód
procesy i procedury zarządzania ryzykiem
zapisy umów, które mają istotny wpływ na zakres zawartych ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych podmiotu leczniczego, w tym w szczególności szpitala, kliniki, przychodni medycznej
inne kwestie związane z dotychczasowymi warunkami
W ramach etapu I przygotowujemy raport, który zawiera niezależną opinię i rekomendację dotyczącą poprawy jakości zarządzania ryzykiem oraz ochrony ubezpieczeniowej, a także wskazanie obszarów największych ryzyk proponując rozwiązania ubezpieczeniowe, jak również prawne czy organizacyjne.
Przeprowadzenie postępowania lub negocjacje i rekomendacje – w ramach tego etapu, wykonujemy następujące czynności:
Dla podmiotów podlegających ustawie prawo zamówień publicznych kompleksowo prowadzimy postępowania i wspieramy szpitale oraz placówki medyczne na każdym etapie,
Dla podmiotów prywatnych negocjujemy jak najkorzystniejsze oferty z Towarzystwami
Ubezpieczeniowymi posiadającymi w swojej ofercie
Ubezpieczenia majątkowe, OC obowiązkowe i nadwyżkowe dla podmiotu leczniczego, w tym m.in. dla: szpitala, kliniki, przychodni medycznej
przeprowadzamy analizy, porównania otrzymanych ofert wraz z uzasadnieniami wyborów
przygotowujemy i prezentujemy rekomendację brokerską klientowi, zawierającą m.in:
szczegółowe porównanie warunków ubezpieczenia wynikających z otrzymanych ofert, tj.: zakresów
ubezpieczenia, sum ubezpieczenia, sublimitów, zapisów polis, owu oraz
indywidualnie zdefiniowanych klauzul
uzasadnienie wyboru najlepszej oferty
ETAP II
Negocjacje i rekomendacje
ETAP III
Obsługa i administrowanie programami ubezpieczeniowymi oraz wsparcie
zaawansowanego systemu IT
Obsługa i administrowanie programami
ubezpieczeniowymi oraz wsparcie zaawansowanego
systemu IT – w ramach tego etapu:
obsługujemy klientów w zakresie zmieniających się potrzeb, akwizycji i przekładania potrzeb do zakresów programów ubezpieczeniowych
przygotowujemy aneksy do polis w związku ze zmianami w zakresie ochrony w trakcie trwania programu ubezpieczeniowego
monitorujemy i administrujemy dokumentami ubezpieczeniowymi w tym przypominamy o terminach płatności składek
udostępniamy klientowi system IT do obsługi i administracji programami ubezpieczeniowymi BS-Direct, tj:
narzędzie, które powstało na bazie połączenia doświadczeń płynących od klientów, brokerów i towarzystw ubezpieczeniowych z kompetencjami najbardziej doświadczonych informatyków
aplikacji, za pośrednictwem której można monitorować proces rozliczeń i likwidacji szkody oraz wypłaty odszkodowania
Likwidacja szkód - etap ten jest dla nas jednym z najważniejszych obszarów współpracy z klientem. W większości przypadków jakość zawartych programów ubezpieczeniowych w tym wiarygodność brokera oraz towarzystwa ubezpieczeniowego poznaje się po szybkości i jakości przeprowadzanego procesu likwidacji szkody. Etap IV obejmuje:
wsparcie dedykowanego zespołu do likwidacji szkód, likwidującego rocznie kilkaset szkód z różnych ryzyk z radcą prawnym nadzorującym cały proces
prowadzenie likwidacji każdej szkody od momentu jej wystąpienia, aż do momentu wypłaty odszkodowania
nie tylko wsparcie i koordynację prac związanych z likwidacją szkody, ale również wsparcie merytoryczne, prawne, procesowe jak również techniczne
w ramach systemu BS-Direct dostęp on-line do pełnej dokumentacji szkodowej oraz historii każdego zdarzenia
bieżący monitoring ryzyka oraz potencjalnych obszarów do doskonalenia
ETAP IV
Likwidacja szkód
Zespół dedykowany do współpracy ze szpitalem

Radca Prawny, Broker Ubezpieczeniowy. Z branżą ubezpieczeniową związana od wielu lat. Specjalizuje się w ryzykach: OC-PI (odpowiedzialność cywilna zawodowa) dla kancelarii prawnych i podmiotów medycznych, a także w ryzyku D&O oraz OC ogólnym. Wspiera prawnie proces związany z likwidacją szkód. Ukończyła studia prawnicze i aplikację radcowską.
Prywatnie lubi aktywny wypoczynek, w szczególności jazdę na rowerze i narty biegowe.

Posiada szerokie doświadczenie w budowaniu specjalistycznych i kompleksowych programów ubezpieczeniowych dla Klientów polskich i zagranicznych. Potrzeby Klientów są najważniejszym elementem optymalnej współpracy i negocjacji rozwiązań. Specjalizacja w ryzykach ubezpieczeniowych związanych z odpowiedzialnością cywilną zawodową, odpowiedzialnością cywilną ogólną, ubezpieczeniach cybernetycznych. Ukończył studia doktoranckie na wydziale nauk o zarządzaniu, EMBA, studia psychologiczne i liczne kursy zawodowe.
Prywatnie lubi podróże łączone z aktywnością sportową, grą w tenisa.

Broker ubezpieczeniowy z wieloletnim doświadczeniem w branży. Podłożem do rozwoju kompetencji brokerskich była specjalizacja związana z likwidacją szkód. Specjalizuje się głównie w ubezpieczeniach majątkowych, komunikacyjnych i odpowiedzialności cywilnej. Posiada również bogate doświadczenie w likwidacji szkód z sektora medycznego.
Prywatnie sędzia piłkarski, interesuje się sportem i podróżowaniem.

Młodszy Broker Ubezpieczeniowy, specjalizuje się w ryzykach ubezpieczeniowych związanych z majątkiem, gwarancjami oraz opieką medyczną. Absolwentka uczelni Manchester Metropolitan na wydziale księgowości i rachunkowości.
Prywatnie lubi aktywność fizyczną oraz czytanie książek.

Młodszy Specjalista ds. Likwidacji Szkód. Odpowiedzialny za kompleksową obsługę procesu związanego z likwidacją szerokiego spektrum szkód, od momentu ich zgłoszenia do ubezpieczyciela, aż po wypłatę odszkodowania. Ponadto, procesuje i realizuje zamówienia z sektora publicznego. Ukończył studia na kierunku zarządzania i dowodzenia w specjalności nauk o zarządzaniu jakością.
Prywatnie entuzjasta sportów zimowych oraz twórca grafiki komputerowej.

Asystentka Brokera. Na co dzień stanowi wsparcie dla całego zespołu w procesie realizacji programów ubezpieczeniowych. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe z zakresu Wyceny Nieruchomości na wspomnianej uczelni.
Czas wolny lubi spędzać na czytaniu książek oraz grze w badmintona.