Benefit Solution jest doświadczonym brokerem obsługującym podmioty z sektora odnawialnych źródeł energii.

Prowadzimy do rozwiązań ubezpieczeniowych dla Klientów zarówno w zakresie bieżącej działalności jak i projektowanych i realizowanych inwestycji.

Przygotowane przez Benefit Solution programy ubezpieczeniowe odzwierciedlają specjalistyczne potrzeby Klientów, którzy występują w roli generalnych wykonawców, wykonawców zastępczych, podwykonawców oraz konsorcjów.

“Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces.”
HENRY FORD
Skontaktuj się
ETAP I
Audyt ubezpieczeniowy
ETAP II
Negocjacje i rekomendacje
ETAP III
Obsługa i administrowanie programami ubezpieczeniowymi oraz wsparcie zaawansowanego systemu IT
ETAP IV
Likwidacja szkód
Kompleksowa obsługa sektora odnawialnych źródeł energii
ETAP I
Audyt ubezpieczeniowy
Audyt ubezpieczeniowy – obszar, od którego zaczynamy współpracę z klientem. Stanowi on podstawę do określenia aktualnego poziomu ochrony ubezpieczeniowej klienta, którą łączymy z analizą planowanych inwestycji w okresie 12, 24 i 36 miesięcy. W ramach kompleksowego podejścia do etapu I analizujemy:
dotychczasowe programy ubezpieczeniowe za okres ostatnich 3 lat,
procesy i procedury zarządzania ryzykiem inwestycji,
zapisy umów, które mają istotny wpływ na wymagane zakresy ochrony ubezpieczeniowych,
historię szkodową w tym proces likwidacji szkód uwzględniający specyfikę inwestycji.
W ramach etapu I przygotowujemy raport, plan i harmonogram współpracy optymalnie dostosowany do realizowanych inwestycji
Negocjacje i rekomendacje – w ramach tego etapu, wykonujemy następujące czynności:
negocjujemy najkorzystniejsze oferty z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi,
przeprowadzamy analizy, porównania otrzymanych ofert wraz z uzasadnieniami wyborów,
przygotowujemy i prezentujemy rekomendację brokerską uwzględniającą bieżące i planowane potrzeby ubezpieczeniowe w zakresie inwestycji.
ETAP II
Negocjacje i rekomendacje
ETAP III
Obsługa i administrowanie programami ubezpieczeniowymi oraz wsparcie
zaawansowanego systemu IT
Obsługa i administrowanie programami ubezpieczeniowymi oraz wsparcie zaawansowanego systemu IT – w ramach tego etapu:
obsługujemy klientów w zakresie zmieniających się potrzeb, inwestycji, konsorcjów oraz wymogów na poszczególnych etapach realizacji inwestycji
przygotowujemy aneksy do polis w związku ze zmianami w zakresie ochrony w trakcie trwania programu ubezpieczeniowego
monitorujemy i administrujemy dokumentami ubezpieczeniowymi,
udostępniamy klientowi system IT do obsługi i administracji programami ubezpieczeniowymi BS-Direct, tj:
narzędzie, które powstało na bazie połączenia doświadczeń płynących od klientów, brokerów i towarzystw ubezpieczeniowych z kompetencjami najbardziej doświadczonych informatyków
aplikacji, za pośrednictwem której można monitorować proces rozliczeń i likwidacji szkody, wypłaty odszkodowania oraz innych.
Likwidacja szkód - etap ten jest dla nas jednym z najważniejszych obszarów współpracy z klientem. W większości przypadków jakość zawartych programów ubezpieczeniowych w tym wiarygodność brokera oraz towarzystwa ubezpieczeniowego poznaje się po szybkości i jakości przeprowadzanego procesu likwidacji szkody. Etap IV obejmuje:
wsparcie dedykowanego zespołu do likwidacji szkód, likwidującego rocznie kilkaset szkód z różnych ryzyk z radcą prawnym nadzorującym cały proces,
prowadzenie likwidacji każdej szkody od momentu jej wystąpienia, aż do momentu wypłaty odszkodowania
wsparcie i koordynację prac związanych z likwidacją szkody, ale również wsparcie merytoryczne, prawne, procesowe jak również techniczne
w ramach systemu BS-Direct dostęp on-line do pełnej dokumentacji szkodowej oraz historii każdego zdarzenia
bieżący monitoring ryzyka oraz potencjalnych obszarów do doskonalenia
ETAP IV
Likwidacja szkód
Zespół dedykowany do współpracy z Klientami
z sektora odnawialnych źródeł energii

Posiada szerokie doświadczenie w budowaniu specjalistycznych i kompleksowych programów ubezpieczeniowych dla Klientów polskich i zagranicznych. Potrzeby Klientów są najważniejszym elementem optymalnej współpracy i negocjacji rozwiązań. Specjalizacja w ryzykach ubezpieczeniowych związanych z odpowiedzialnością cywilną zawodową, odpowiedzialnością cywilną ogólną, ubezpieczeniach cybernetycznych. Ukończył studia doktoranckie na wydziale nauk o zarządzaniu, EMBA, studia psychologiczne i liczne kursy zawodowe.
Prywatnie lubi podróże łączone z aktywnością sportową, grą w tenisa.

Młodszy Broker Ubezpieczeniowy, specjalizuje się w ryzykach ubezpieczeniowych związanych z majątkiem, gwarancjami oraz opieką medyczną. Absolwentka uczelni Manchester Metropolitan na wydziale księgowości i rachunkowości.
Prywatnie lubi aktywność fizyczną oraz czytanie książek.

Broker ubezpieczeniowy z wieloletnim doświadczeniem w branży. Podłożem do rozwoju kompetencji brokerskich była specjalizacja związana z likwidacją szkód. Specjalizuje się głównie w ubezpieczeniach majątkowych, komunikacyjnych i odpowiedzialności cywilnej. Posiada również bogate doświadczenie w likwidacji szkód z sektora medycznego.
Prywatnie sędzia piłkarski, interesuje się sportem i podróżowaniem.

Młodszy Specjalista ds. Likwidacji Szkód. Odpowiedzialny za kompleksową obsługę procesu związanego z likwidacją szerokiego spektrum szkód, od momentu ich zgłoszenia do ubezpieczyciela, aż po wypłatę odszkodowania. Ponadto, procesuje i realizuje zamówienia z sektora publicznego. Ukończył studia na kierunku zarządzania i dowodzenia w specjalności nauk o zarządzaniu jakością.
Prywatnie entuzjasta sportów zimowych oraz twórca grafiki komputerowej.

Asystentka Brokera. Na co dzień stanowi wsparcie dla całego zespołu w procesie realizacji programów ubezpieczeniowych. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe z zakresu Wyceny Nieruchomości na wspomnianej uczelni.
Czas wolny lubi spędzać na czytaniu książek oraz grze w badmintona.