Polityka cookies
Home / Polityka cookies

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach
i sposobach przetwarzania danych zawartych w plikach cookies jest Benefit Solution sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: kontakt@b-solution.pl lub listownie na adres siedziby Administratora tj. a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych

W rozumieniu art. 37 pkt 1) RODO Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie czynności określone dla Inspektora Ochrony Danych w rozumieniu art. 39 RODO realizowane są przez wyznaczonego pracownika Spółki z którym możecie się Państwo kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: daneosobowe@b-solution.pl

Wprowadzenie

Nasza strona internetowa, https://www.b-solution.pl/ (dalej: „strona internetowa”) używa plików cookie i innych powiązanych technologii (dla wygody wszystkie technologie są określane jako „pliki cookie”). Pliki cookie są również umieszczane przez osoby trzecie. W poniższym dokumencie informujemy o korzystaniu z plików cookie na naszej stronie internetowej.

Czym są cookies?

Plik cookie to niewielki prosty plik wysyłany wraz ze stronami tej witryny i przechowywany przez przeglądarkę na dysku twardym komputera lub innego urządzenia. Informacje w nich przechowywane mogą zostać zwrócone na nasze serwery lub do serwerów odpowiednich stron trzecich podczas kolejnej wizyty.

Oświadczenie zgody.

Oświadczenie osoby odwiedzającej https://www.b-solution.pl/ o wyrażeniu zgody, albo o braku wyrażenia zgody, albo o cofnięciu zgody na przetwarzanie plików cookies, w sytuacji w której przetwarzanie nie korzysta ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 173 ust. 3 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.) [dalej Ustawa PT] odbierane jest z wykorzystaniem tzw. „Okna dialogowego” przy zachowaniu w szczególności warunków określonych w art. 174 ust. 4 Ustawy PT

Rodzaje plików cookies

  1. Niezbędne techniczne pliki cookies – to pliki, dzięki którym służą zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania serwisu, ich stosowanie, nie wymaga uzyskiwania zgody Użytkownika, zgodnie z art. 173 ust. 3 Ustawy PT.
  2. Pliki cookies wykorzystywane w celach analitycznych – to pliki, dzięki którym możliwe jest dokonanie analiz ilościowych dotyczących generowanego przez użytkowników korzystających z serwisu.

Zmiany ustawień

Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies dokonując modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej, w tym usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu.

Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje usługobiorca może znaleźć wykorzystując funkcję „Pomoc” w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową https://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętać należy, że zablokowanie wszystkich cookie może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności naszej strony tj. https://www.b-solution.pl/ 

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności