Ubezpieczenia komunikacyjne
Home / Ubezpieczenia komunikacyjne
Poza ubezpieczeniami obowiązkowymi OC komunikacyjnego oraz dodatkowo AC, NNW, Assistance samochodowego, w ramach obsługi oferujemy naszym klientom dodatkowo rozwiązania informatyczne pozwalające na sprawne zarządzanie flotami samochodowymi oraz procesami likwidacji szkód.
OC
Przygotowujemy ubezpieczenie OC obejmujące odpowiedzialność cywilną kierowcy pojazdu, który wyrządził szkodę w związku z ruchem tego pojazdu zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
AC
Charakterystyka przygotowanych programów ubezpieczeniowych pozwala na pokrycie pełnego zakresu ubezpieczanej floty z uwzględnieniem jej charakterystyki, wyposażenia dodatkowego czy specjalnego.
NNW
Rozszerzamy ubezpieczenia komunikacyjne o zabezpieczenie życia i zdrowia kierowcy oraz pasażerów. Optymalnie do potrzeb Pracowników korzystających z pojazdów służbowych/Kierowców dobieramy zakres oraz sumy ubezpieczenie.
ASSISTANCE
Starannie projektujemy zakres usług assistance, dzięki czemu Pracownicy korzystający z pojazdów służbowych/Kierowcy otrzymują szybką i adekwatną pomoc. Przygotowane rozwiązania obejmują szereg dodatkowych usług, których przykładem jest: pomoc w uruchomieniu pojazdu, podstawienie pojazdu zastępczy, usługi holowania/transportowe i inne.
GAP
Programy komunikacyjne uzupełniamy o ubezpieczenie GAP, dzięki któremu, w przypadku szkody całkowitej, pokrywana jest różnica pomiędzy wartością fakturową zakupionego pojazdu a jego wartością z dnia szkody.
SZYBY, KLUCZYKI I INNE KLAUZULE
Dla pełnej ochrony i komfortu naszych Klientów, dbamy o uwzględnienie szeregu dodatkowych, indywidualnie projektowanych klauzul, które są uzupełnieniem kompleksowych programów ubezpieczeń komunikacyjnych realizowanych przez Benefit Solution.
Skontaktuj się z naszym specjalistą od ubezpieczeń majątkowych:

Specjalizacja: ubezpieczenia komunikacyjne

Broker ubezpieczeniowy z wieloletnim doświadczeniem w branży. Podłożem do rozwoju kompetencji brokerskich była specjalizacja związana z likwidacją szkód. Specjalizuje się głównie w ubezpieczeniach majątkowych, komunikacyjnych i odpowiedzialności cywilnej. Posiada również bogate doświadczenie w likwidacji szkód z sektora medycznego.
Prywatnie sędzia piłkarski, interesuje się sportem i podróżowaniem.

Specjalizacja: likwidacja szkód komunikacyjnych

Młodszy Specjalista ds. Likwidacji Szkód. Odpowiedzialny za kompleksową obsługę procesu związanego z likwidacją szerokiego spektrum szkód, od momentu ich zgłoszenia do ubezpieczyciela, aż po wypłatę odszkodowania. Ponadto, procesuje i realizuje zamówienia z sektora publicznego. Ukończył studia na kierunku zarządzania i dowodzenia w specjalności nauk o zarządzaniu jakością.
Prywatnie entuzjasta sportów zimowych oraz twórca grafiki komputerowej.

Specjalizacja: nadzór prawny nad likwidacją szkód komunikacyjnych

Radca Prawny, Broker Ubezpieczeniowy. Z branżą ubezpieczeniową związana od wielu lat. Specjalizuje się w ryzykach: OC-PI (odpowiedzialność cywilna zawodowa) dla kancelarii prawnych i podmiotów medycznych, a także w ryzyku D&O oraz OC ogólnym. Wspiera prawnie proces związany z likwidacją szkód. Ukończyła studia prawnicze i aplikację radcowską.
Prywatnie lubi aktywny wypoczynek, w szczególności jazdę na rowerze i narty biegowe.