Ubezpieczenia OC
Home / Ubezpieczenia OC
Przygotowujemy indywidualnie zaprojektowane programy ubezpieczeniowe, które chronią naszych klientów od szkód oraz roszczeń mogących powstać w związku z prowadzaną przez nich działalnością wobec kontrahentów, dostawców, pracowników, organów nadzoru, regulatorów rynku oraz innych instytucji.
OC OGÓLNE
Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych Klientów, wykorzystując doświadczenie, wiedzę i know-how, przygotowujemy programy ubezpieczenia OC dla osób prawnych, spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych. Elastycznie dopasowujemy program do potrzeb przedsiębiorstwa rozbudowując go o specjalistyczne klauzule i niezbędne rozszerzenia.
D&O
Opracowujemy kompleksową ochronę dla Klientów uwzględniając potrzeby władz i kluczowych menedżerów spółek w zakresie ubezpieczenia D&O. Budowane programy uwzględniają ochronę majątku osób pełniących funkcje we władzach spółki kapitałowej oraz spółki przed szkodami wyrządzonymi przez uchybienia zarządzających. Rozszerzamy ubezpieczenia o klauzule pokrywające np. zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, roszczenia kierowane przez udziałowców i wiele innych.
OC ZAWODOWA
W oparciu o obowiązujące przepisy prawa przygotowujemy programy ubezpieczeń dla grup zawodowych. Charakterystyczne, dla przygotowanych przez Benefit Solution ubezpieczeń, są liczne rozszerzenia pokrywające kompleksowo potrzeby poszczególnych grup zawodowych.
OC DLA RYZYK CYBERNETYCZNYCH
Przygotowując kompleksowy program ubezpieczeń OC szczegółowo analizujemy systemy informatyczne naszych Klientów wraz z ich zabezpieczeniami. Uwzględniamy pokrycie ryzyk związanych z wyciekiem i nieuprawnionym pozyskaniem danych osobowych, danych handlowych, patentów i innych praw autorskich, które w konsekwencji mogą powodować złamania zapisów umownych i prawnych. Dedykowany program zabezpiecza Klientów przed potencjalnymi zakłóceniami w działaniu sieci, postępowań administracyjnych, aktami szantażu/sabotażu i innych.
OC SPEDYTORA
Rozszerzeniem ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz OCP jest ubezpieczenie OC spedytora. Jest to rozwiązanie dedykowane dla Klientów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy w oparciu o posiadaną licencję. Przygotowane programy uwzględniają spedycję drogową, morską, lotniczą i kolejową a także łącznie transport intermodalny oraz specjalistyczne klauzule.
OC PRZEWOŹNIKA
Dla Klientów, którzy prowadzą firmy transportowe przygotowujemy programy ubezpieczeń OC przewoźnika, dla wszystkich rodzajów przewożonego mienia, w oparciu o szeroką wiedzę, doświadczenia i rozwiązania informatyczne. Przygotowane ubezpieczenia, dedykowane dla tego sektora, charakteryzują się szerokim zestawem dopasowanych klauzul, które są odpowiedzią na potrzeby oraz specyfikę prowadzonej działalności wraz z uwzględnieniem kabotażu.
OC PRODUKTU I USŁUG
Rozszerzamy programy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o ubezpieczenie produktu dla firm zajmują się produkcją, wprowadzaniem do obrotu produktów, jak również dla importerów. Zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyka związane z wprowadzeniem na rynek produktu, który stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia osób z niego korzystających, otoczenia i innych przedmiotów jak również ukryte wady. Szczegółowo analizujemy scenariusze szkodowe, o które rozszerzamy przygotowywane programy ubezpieczeń.
OC NADWYŻKOWA
Współpracując z Przedsiębiorcami słuchamy i pogłębiamy wiedzę na temat specyfiki ich działalności. Cierpliwość i otwartość w zrozumieniu Klientów przekładamy na projektowane programy ubezpieczeń nadwyżkowych pozwalające pokryć w pełni ryzyka związane w wystąpieniem szkód na rzecz osób trzecich.
Skontaktuj się z naszym specjalistą od ubezpieczeń OC:
Magdalena Ciupak-Senktas
+48 22 320 08 00
oc@b-solution.pl

Specjalizacje: D&O, OC zawodowa, OC nadwyżkowa

Radca Prawny, Broker Ubezpieczeniowy. Z branżą ubezpieczeniową związana od wielu lat. Specjalizuje się w ryzykach: OC-PI (odpowiedzialność cywilna zawodowa) dla kancelarii prawnych i podmiotów medycznych, a także w ryzyku D&O oraz OC ogólnym. Wspiera prawnie proces związany z likwidacją szkód. Ukończyła studia prawnicze i aplikację radcowską. Prywatnie lubi aktywny wypoczynek, w szczególności jazdę na rowerze i narty biegowe.

Specjalizacje: OC zawodowe (sektor finansowy i IT)

Posiada szerokie doświadczenie w budowaniu specjalistycznych i kompleksowych programów ubezpieczeniowych dla Klientów polskich i zagranicznych. Potrzeby Klientów są najważniejszym elementem optymalnej współpracy i negocjacji rozwiązań. Specjalizacja w ryzykach ubezpieczeniowych związanych z odpowiedzialnością cywilną zawodową, odpowiedzialnością cywilną ogólną, ubezpieczeniach cybernetycznych. Ukończył studia doktoranckie na wydziale nauk o zarządzaniu, EMBA, studia psychologiczne i liczne kursy zawodowe. Prywatnie lubi podróże łączone z aktywnością sportową, grą w tenisa.

Specjalizacja: OC ogólne, OC produktu i usługi

Broker ubezpieczeniowy z wieloletnim doświadczeniem w branży. Podłożem do rozwoju kompetencji brokerskich była specjalizacja związana z likwidacją szkód. Specjalizuje się głównie w ubezpieczeniach majątkowych, komunikacyjnych i odpowiedzialności cywilnej. Posiada również bogate doświadczenie w likwidacji szkód z sektora medycznego. Prywatnie sędzia piłkarski, interesuje się sportem i podróżowaniem.

Specjalizacja: OC przewoźnika, OC spedytora

Z branżą ubezpieczeniową związany od 2009 roku. Pierwsze szlify zdobywał w największym Towarzystwie Ubezpieczeniowym w Polsce. Od 2014 roku Broker Ubezpieczeniowy związany z Benefit Solution. Posiada wykształcenie techniczne uzyskane na Akademii Pedagogicznej w Krakowie,  dzięki któremu doskonale porusza się w tematyczne ubezpieczeń  dla branży produkcyjnej oraz budowlanej.  Z drugiej strony wykształcenie i doświadczenie pedagogiczne dają nieograniczone możliwości w kreowaniu rozwiązań. Autor innowacyjnych ubezpieczeń Affinity dla branży
e-commerce oraz dla branży Self Storage.