NASZA OFERTA

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Poza ubezpieczeniami obowiązkowymi OC komunikacyjnego oraz dodatkowo AC, NNW, Assistance samochodowego, w ramach obsługi oferujemy naszym klientom dodatkowo rozwiązania informatyczne pozwalające na sprawne zarządzanie flotami samochodowymi oraz procesami likwidacji szkód.

OC

Przygotowujemy ubezpieczenie OC obejmujące odpowiedzialność cywilną kierowcy pojazdu, który wyrządził szkodę w związku z ruchem tego pojazdu zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Assitance

Starannie projektujemy zakres usług assistance, dzięki czemu Pracownicy korzystający z pojazdów służbowych/Kierowcy otrzymują szybką i adekwatną pomoc. Przygotowane rozwiązania obejmują szereg dodatkowych usług, których przykładem jest: pomoc w uruchomieniu pojazdu, podstawienie pojazdu zastępczy, usługi holowania/transportowe i inne.

AC

Wypracowujemy specjalistyczne klauzule uwzględniające specyfikę pojazdów i oferowanych, przez naszych Klientów, usług.
Charakterystyka przygotowanych programów ubezpieczeniowych pozwala na pokrycie pełnego zakresu ubezpieczanej floty z uwzględnieniem jej charakterystyki, wyposażenia dodatkowego czy specjalnego.

GAP

Programy komunikacyjne uzupełniamy o ubezpieczenie GAP, dzięki któremu, w przypadku szkody całkowitej, pokrywana jest różnica pomiędzy wartością fakturową zakupionego pojazdu a jego wartością z dnia szkody.

NNW

Rozszerzamy ubezpieczenia komunikacyjne o zabezpieczenie życia i zdrowia kierowcy oraz pasażerów. Optymalnie do potrzeb Pracowników korzystających z pojazdów służbowych/Kierowców dobieramy zakres oraz sumy ubezpieczenie.

Szyby, Kluczyki i inne klauzule

Dla pełnej ochrony i komfortu naszych Klientów, dbamy o uwzględnienie szeregu dodatkowych, indywidualnie projektowanych klauzul, które są uzupełnieniem kompleksowych programów ubezpieczeń komunikacyjnych realizowanych przez Benefit Solution.

MASZ PYTANIA?
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji