icon1

NAJLEPSZA OFERTA

Unikalne, spersonalizowane programy ubezpieczeniowe, idealnie dopasowane do potrzeb Klientów.
Szeroki zakres usług. Współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce i za granicą.

icon2

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

BS-Direct – innowacyjny, autorski system do obsługi ubezpieczeń Klientów. Najbardziej zaawansowana technologicznie aplikacja na rynku brokerskim w Polsce. Pełna administracja i obsługa programu ubezpieczeniowego, zgłaszanie i likwidacja szkód online.

icon3

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Indywidualne podejście do Klienta. Profesjonalna i rzetelna opieka na każdym etapie współpracy. Aktywna pomoc w zarządzaniu ryzykiem, doradztwie ubezpieczeniowym, przygotowaniu programu oraz w likwidacji szkód. Dedykowany Opiekun Klienta oraz Asystent Brokera.

icon4

KOMPETENTNY ZESPÓŁ

Pracują u nas osoby posiadające najwyższe kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w branży, zdobyte zarówno po stronie biznesu, polskich i międzynarodowych spółek brokerskich jak również towarzystw ubezpieczeniowych.

NASZA OFERTA

UBEZPIECZENIA
OC

Przygotowujemy indywidualnie zaprojektowane programy ubezpieczeniowe, które chronią naszych klientów od szkód oraz roszczeń mogących powstać w związku z prowadzaną przez nich działalnością wobec kontrahentów, dostawców, pracowników, organów nadzoru, regulatorów rynku oraz innych instytucji.

WIĘCEJ

UBEZPIECZENIA
MAJĄTKOWE

Dbamy o kompleksową ochronę wszystkich składników majątkowych naszych klientów, między innymi takich jak budynki, budowle, wyposażenie, maszyny, urządzenia, surowce, towary, produkty, uprawy, produkty rolne, dzieła sztuki oraz wiele innych.

WIĘCEJ

UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE

Poza ubezpieczeniami obowiązkowymi OC komunikacyjnego oraz dodatkowo AC, NNW, Assistance samochodowego, w ramach obsługi oferujemy naszym klientom dodatkowo rozwiązania informatyczne pozwalające na sprawne zarządzanie flotami samochodowymi oraz procesami likwidacji szkód.

WIĘCEJ

UBEZPIECZENIA
OSOBOWE

W ramach programów grupowego ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, emerytalnego, inwestycyjnego i wielu innych ofertujemy naszym klientom rozwiązania pozwalające zatroszczyć się o pracowników oraz ich rodziny.

WIĘCEJ

UBEZPIECZENIA
SPECJALISTYCZNE

Oferujemy bardzo szeroki zakres ubezpieczenia ryzyk specjalistycznych, takich jak: ubezpieczenia szkód w środowisku, wycofania produktu z rynku, programów nadwyżkowych, ubezpieczeń finansowych, lotniczych, morskich,, budowlano-montażowych i wielu innych.

WIĘCEJ

NASZA MISJA

Z pasją i zaangażowaniem tworzymy oraz obsługujemy unikalne programy ubezpieczeniowe, idealnie dopasowane do potrzeb polskich i zagranicznych firm oraz instytucji.

zakres

ZAKRES NASZYCH USŁUG

Audyt ubezpieczeniowy jest jednym z obszarów, od którego zaczynamy współpracę z naszymi klientami. Stanowi on podstawę do określenia aktualnego poziomu ochrony ubezpieczeniowej klienta oraz identyfikacji ryzyk. W ramach audytu ubezpieczeniowego analizujemy między innymi zakres obecnych polis, procesy zarządzania ryzykiem, historię szkodową, zapisy umów, które mają istotny wpływ na zakres zawartych ubezpieczeń.

W wyniku audytu klient otrzymuje raport, który zawiera niezależną opinię oraz rekomendacje dotycząc poprawy jakości zarządzania ryzykiem oraz ochrony ubezpieczeniowej.

W Benefit Solution zdajemy sobie doskonale sprawę, że aktywa naszych Klientów są jednym z najważniejszych elementów przedsiębiorstwa, którymi zarządzają.

Na życzenie klienta dokonujemy niezależnej wyceny majątku, w tym również przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wycenie majątku jak również zajmujemy się oceną majątku pod kątem technicznym oraz oceny ryzyk, między innymi takich ryzyk jak przeciwpożarowe, kradzieżowe, przestępstw komputerowych i wielu innych.

Dzięki przeprowadzanej przez nas analizie technicznej ryzyk znacząco obniżamy koszty ubezpieczeń a w perspektywie długofalowej przyczyniamy się do zwiększenia poziomu zabezpieczeń i poprawy klasyfikacji ryzyka przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Benefit Solution to doświadczony broker ubezpieczeniowy obsługujący klientów z bardzo wielu branż. Będąc liderem wśród brokerów, obsługujemy największe przedsiębiorstwa w Polsce. Dzięki temu posiadamy i tworzymy innowacyjne rozwiązania oraz know-how, który jest do dyspozycji naszych klientów.

Na zlecenie klientów opiniujemy umowy oraz programy ubezpieczeniowe dostawców, kontrahentów czy podwykonawców naszych klientów. Precyzyjnie wskazujemy obszary największych ryzyk proponując rozwiązania ubezpieczeniowe jak również prawne, czy organizacyjne.

Adekwatne pokrycie ubezpieczeniowe to ochrona nie tylko klienta, ale również ryzyka, które może płynąć ze współpracy z wybranymi partnerami, dostawcami czy kontrahentami.

Do opiniowania umów i polis dostawców podchodzimy w sposób kompleksowy i chętnie dzielimy się naszą wiedzą. Naszym zdaniem takie podejście gwarantuje maksimum bezpieczeństwa przy zachowaniu optymalnych kosztów.

Efektem audytu ubezpieczeniowego jest rozpoznanie potrzeb i identyfikacja ryzyk w prowadzonej przez naszych Klientów działalności.

Każdy programu ubezpieczeniowy, który przygotowujemy jest „uszyty na miarę” potrzeb i oczekiwań naszych klientów.

W związku z powyższym do każdego programu ubezpieczeniowego nasi klienci otrzymują rzetelne, merytoryczne i kompleksowe porównanie najlepszych ofert.

Każda przygotowana przez nas rekomendacja zawiera miedzy innymi szczegółowe porównanie zakresów ubezpieczenia, sum ubezpieczenia, sublimitów, analizę zapisów polis, OWU, programów i umów generalnych oraz indywidualnie definiowanych klauzul.

Do każdego programu dołączamy do rekomendacji analizę jakościową przygotowanych ofert oraz uzasadnienie wyboru najlepszej z nich.

Dla wielu klientów polskich oraz międzynarodowych, którzy swoją działalność prowadzą na wielu rynkach jednocześnie, w tym między innymi w Europie, Ameryce Pn., Ameryce Płd, Afryce, Azji czy Australii przygotowujemy jednolite, kompleksowe oraz dopasowane do potrzeb każdego klienta programy ubezpieczeniowe.

Nasza wiedza oraz kompetencje w tym zakresie oparte są na praktycznych doświadczenia w przygotowywaniu programów międzynarodowych.

Posiadamy wielu klientów, dla których takie programy przygotowaliśmy i na bieżąco je obsługujemy. Programy międzynarodowe plasujemy w towarzystwach ubezpieczeniowych, które mają swoją siedzibę lub przedstawicielstwo w Polsce, jak również w największych towarzystwach ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych na rynkach zagranicznych.

W skład Zespołu Benefit Solution wchodzą osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań przetargowych, w tym zarówno dla sektora publicznego. Nasi eksperci od Zamówień Publicznych efektywnie przeprowadzą Państwa przez pełen proces postępowania przetargowego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.z 2013,poz907 z poź. zm).

Jesteśmy profesjonalnym pełnomocnikiem, który począwszy od przygotowania SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), oszacowania wartości zamówienia, przeprowadzenie pełnego procesu przetargowego aż do ogłoszenia wyników przetargu i następnie obsługi programu ubezpieczenia, wspiera klientów na każdym etapie postępowania.

W Benefit Solution doskonale zdajemy sobie sprawę, że obsługa programu ubezpieczeniowego nie kończy się na przygotowaniu oferty oraz zawarciu polisy. Właściwie to nasza praca dopiero się zaczyna.

Odpowiednia komunikacja programu ubezpieczeniowego wśród naszych Klientów i zespołów odpowiadających za ubezpieczenia, w tym również szkolenia, spotkania z pracownikami, przygotowanie odpowiednich materiałów w komunikacji, decyduje o jakości obsługi i powodzeniu wdrożenia programu.

Wdrożenie programu ubezpieczeniowego to niejednokrotnie zbiór bardzo wielu działań dotyczących komunikacji, zmiany lub powstania nowych procesów biznesowych, procedur, modyfikacji umów czy zmian w podejściu zarządzania ryzykiem. We wszystkich tych obszarach wspieramy naszych klientów od początku do końca procesu.

Klienci Benefit Solution poznają nas po tym jak aktywnie współpracujemy podczas obsługi przygotowanych i wdrożonych programów ubezpieczeniowych, po reakcjach na aktualne potrzeby klientów.

Wszystkie aspekty dotyczące administracji polis, pilnowania terminów płatności składek, przygotowywania aneksów do polis, koniecznością zmianami w zakresie ochrony w trakcie trwania programu ubezpieczeniowego, są stałymi elementem naszej obsługi.

Gwarantujemy naszym Klientom pełną realizację zapisanych w umowach wymagań z towarzystwami ubezpieczeniowymi zapewniając oczekiwany komfort i poziom współpracy.

Wspieramy również naszych klientów w procesach planowania i budżetowania kosztów ubezpieczeniowych.

Jesteśmy Partnerem, który nie tylko „Prowadzi do rozwiązań” ale Partnerem na którego Klienci mogą zawsze liczyć.

Wiemy jak ważny jest szybki dostęp do informacji, danych oraz dokumentów.

Benefit Solution w ramach współpracy udostępnia swoim klientom bezpłatnie najbardziej zaawansowany na polskim rynku system IT do obsługi i administracji programami ubezpieczeniowymi BS-Direct. Jest to nasze autorskie rozwiązanie technologiczne. Dzięki temu dla obecnych i nowych klientów jesteśmy w stanie szybko i sprawnie rozwijać nowe funkcjonalności aplikacji spełniając najbardziej zaawansowane potrzeby i oczekiwania.

Jest to doskonałe narzędzie, które powstało na bazie połączenia doświadczeń płynących od klientów, brokerów, towarzystw ubezpieczeniowych z kompetencjami najbardziej doświadczonych informatyków.

Do dyspozycji klientów oddajemy przekrojowe analizy, raporty zarządcze czy narzędzia do monitorowania rozliczeń oraz likwidacji szkód.

Dzięki aplikacji w pełni można zarządzać flotą pojazdów i to zarówno do celów ubezpieczeniowych jak również do celów operacyjnych. Wielu klientów korzystając z naszego rozwiązania IT zrezygnowało z używanych wcześniej aplikacji do zarządzani flotą.

Zespół Benefit Solution wyjątkowo starannie podchodzi do aktualnych i indywidualnych potrzeb naszych Klientów w zakresie ryzyka. Permanentnie analizujemy i monitorujemy ryzyko zarówno podczas bieżących kontaktów z Klientami jak również w wyniku przeprowadzanych u klienta audytów ubezpieczeniowych.

Wdrażając plan monitoringu i zarządzania ryzykiem pracujemy według najlepszych światowych standardów. Często rozpoznajemy ryzyka zanim w wyniku tych ryzyk dochodzi do powstania szkody.

W większości przypadków jakość zawartych programów ubezpieczeniowych, w tym wiarygodność brokera oraz towarzystwa ubezpieczeniowego poznaje się po szybkości i jakości przeprowadzanego procesu likwidacji szkody oraz wypłaty odszkodowania.

Ten proces jest dla nas jednym z najważniejszych obszarów naszej współpracy z klientami.

Nasz dedykowany zespół do likwidacji szkód likwiduje rocznie kilkaset szkód we wszystkich obszarach ryzyk.

Proces likwidacji każdej szkody u naszego klienta prowadzimy od momentu wystąpienia szkody, aż do momentu wypłaty odszkodowania. Nie tylko wspieramy i koordynujemy prace związane z likwidacją szkody, ale również wspieramy naszych klientów merytorycznie zakresie analizy przyczyn wystąpienia szkody, wsparciu prawnych oraz procesowym, jak również technicznym.

W ramach systemu BS-Direct każdy z naszych klientów ma on-line dostęp to pełnej dokumentacji oraz historii każdego zdarzenia.

Na współpracę z klientami zawsze patrzymy w perspektywie długoterminowej.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiemy jak ważna jest wiarygodna i partnerska współpraca. Niezwykle istotne jest dla nas słuchanie potrzeb klientów i szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby

Staramy się wyprzedzać oczekiwania klientów proponując nowe rozwiązania w zakresie zarówno zarządzania ryzykiem oraz konstrukcji programów ubezpieczeniowych.

Dedykowana część naszego zespołu na stałe zajmuje się monitorowaniem zmian, jakie zachodzą na rynku ubezpieczeniowym, po to, żeby nasi Klienci zawsze mieli dostęp do najnowszych i najbardziej zaawansowanych rozwiązań dostępnych na rynku polskim i międzynarodowym.

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.”

HENRY FORD

PROWADZIMY DO ROZWIĄZAŃ DLA BIZNESU W POLSCE I ZA GRANICĄ

wawa-bz

WARSZAWA

 

DZIAŁAMY LOKALNIE

Dla naszych Klientów tworzymy i obsługujemy indywidualnie przygotowane programy ubezpieczeniowe uplasowane w najlepszych towarzystwach ubezpieczeniowych polskich i międzynarodowych mających swoją siedzibę lub przedstawicielstwo w Polsce. Reprezentując naszych klientów programy ubezpieczeniowe, które przygotowaliśmy zostały uplasowane w ponad 30 towarzystwach ubezpieczeniowych działającymi w Polsce.

londyn-bz

LONDYN

 

PRZEKRACZAMY GRANICE

Posiadamy doświadczenie oraz kompetencje w budowaniu autorskich programów ubezpieczeniowych, które uplasowane zostały w najbardziej renomowanych towarzystwach ubezpieczeniowych oraz reasekuracyjnych działających na zaawansowanych i wymagających rynkach zagranicznych. Przygotowaliśmy i obsługujemy programy ubezpieczeniowe zarówno dla polskich przedsiębiorstw działających na rynkach globalnych oraz globalnych spółek międzynarodowych działających w Polsce.

O NAS

icon10

Kim jesteśmy

 • Powstaliśmy z inicjatywy menadżerów zarządzających największymi spółkami ubezpieczeniowymi, telekomunikacyjnymi, finansowymi oraz usługowymi w Polsce.
 • Dzięki ogromnej wiedzy i doświadczeniu założycieli oraz pracowników Benefit Solution, a przede wszystkim wyjątkowym podejściem do jakości obsługi klientów oraz aspektom merytorycznym bardzo szybko zyskaliśmy miano profesjonalnego, solidnego i godnego zaufania brokera ubezpieczeniowego.
 • Nasz zespół to nie tylko brokerzy ubezpieczeniowi, ale również osoby z doświadczeniem biznesowym, prawniczym, analitycznym oraz underwritingowym.

icon11

Co robimy

 • Obsługujemy polskie i międzynarodowe firmy handlowe, produkcyjne, usługowe oraz z sektora finansowego.
 • Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym podmiotem, bez względu na branżę, w której działa.
 • Do dyspozycji klientów oddajemy zespół najwyższej klasy ekspertów – licencjonowanych brokerów ubezpieczeniowych, prawników, analityków i doradców finansowych oraz rzeczoznawców.
 • Dzięki profesjonalizmowi, pasji i zaangażowaniu naszego zespołu każdy klient uzyska w Benefit Solution serwis, którego oczekuje.

icon12

Jak działamy

 • Na biznes patrzymy zawsze z perspektywy naszych Klientów.
 • Przygotowując „szytą na miarę” ofertę, dokładnie poznajemy specyfikę firmy oraz branży, w której działają nasi Klienci.
 • Wnikliwie analizujemy istniejące oraz potencjalne źródła ryzyka i szukamy na najlepszych rozwiązań.
 • Nie tylko zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa, ale przede wszystkim szukam rozwiązań optymalnych kosztowo.
 • Jesteśmy z naszymi Klientami na „dobre i złe” będąc wsparciem przy rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów oraz likwidacji skomplikowanych szkód.
 • Nasza rola nie kończy się w momencie wyboru optymalnego programu ubezpieczeniowego. Przejmujemy na siebie większość formalności związanych z zawarciem oraz obsługą programów ubezpieczeniowych.

icon13

Co nas wyróżnia

 • Wnosimy do obsługi brokerskiej nowe spojrzenie oparte na innowacyjnych rozwiązaniach produktowych oraz zaawansowanej technologii.
 • Odważnie wychodzimy poza utarte w branży brokerskiej ścieżki, sposoby myślenia oraz schematy działania.
 • Współpraca z nami zapewnia nowe, niestandardowe spojrzenie na programy i produkty ubezpieczeniowe.
 • Cały czas jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby i sugestie naszych Klientów
 • Na polskim rynku brokerskim jesteśmy pionierami w innowacyjnym wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych.
 • W naszym portfelu posiadamy produkty i rozwiązania ubezpieczeniowej, które jako pierwsi brokerzy w Polsce wdrożyliśmy u naszych klientów.

Prowadzimy do najlepszych rozwiązań dla Twojego biznesu!

iwona
Iwona Fronckiewicz

Członek Zarządu

Absolwentka Handlu Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, ukończyła również studia podyplomowe z psychologii społecznej na SWPS. Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowych korporacjach: Panasonic Polska, Nestle Polska, Metro AG, gdzie piastując stanowisko Trade and Marketing Manager, a następnie Dyrektora Marketingu rozwijała swoje kompetencje w obszarach związanych z rozwojem produktu, pozycjonowaniem marki oraz wsparciem sprzedaży i pozyskiwaniem nowych klientów.
Nastawienie na rozwój i chęć poszerzania kompetencji oraz otwartość na nowe wyzwania przyczyniły się do zainteresowania rynkiem ubezpieczeń i uzyskaniem kwalifikacji brokerskich. Od 2011 roku związana z rynkiem dystrybucji ubezpieczeń, a od października 2018 w zarządzie Benefit Solution Sp. z o.o.

krzysztof
Krzysztof Zgliński

Prezes Zarządu

Zawsze otwarty na nowe wyzwania, przełamywanie barier i nieszablonowe podejście. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe zdobyte w branżach usługowych, telekomunikacyjnych i produkcyjnych.
Zajmował kluczowe stanowiska w takich firmach jak T-mobile, TP S.A/Orange, Apator, CM Damiana. Odpowiadał za zarządzanie sprzedażą, strategię, rozwój biznesu oraz marketing.
Rozwój zawodowy wspiera solidnym wykształceniem ekonomicznym oraz psychologicznym. Aktualnie pisze doktorat z nauk o zarządzaniu.
Jego zawodową pasją jest tworzenie rozwiązań w oparciu o otaczającą wiedzę, doświadczenie ludzi, które w połączeniu z motywacją oraz zaangażowaniem pozwalają oferować klientom nową jakość obsługi.

zespol

„Praca zespołowa to paliwo, które pozwala zwykłym ludziom na osiąganie niezwykłych rezultatów.”

ANDREW CARNEIGE

NASZA SIEDZIBA

siedziba

OBSŁUGUJEMY KLIENTÓW W CAŁEJ POLSCE

mapa