NASZA OFERTA

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Dbamy o kompleksową ochronę wszystkich składników majątkowych naszych klientów, między innymi takich jak budynki, budowle, wyposażenie, maszyny, urządzenia, surowce, towary, produkty, uprawy, produkty rolne, dzieła sztuki oraz wiele innych.

Ubezpieczenia maszyn i urządzeń

Przygotowując program ubezpieczenia maszyn i urządzeń uwzględniamy m. in. szkody mechaniczne powstałe w ubezpieczonych maszynach w trakcie pracy i postoju, jak również podczas demontażu i ponownego montażu oraz ich przemieszczania w celu konserwacji i naprawy na terenie zakładu Klienta.

Ubezpieczenia cargo

Przygotowujemy ubezpieczenia cargo w oparciu o rozwiązania w zakresie ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i zagranicznym uwzględniając charakterystykę przewożonego mienia, miejsca załadunku i rozładunku jak również dopasowując indywidualnie wypracowane klauzule oraz Instytutowe Klauzule Ładunkowe wraz z konwencją CMR.

Ubezpieczenia gotówki

Do przygotowywanych programów ubezpieczeniowych dla firm z sektora finansowego uwzględniamy pełne spektrum „cash process’ingu” , w którego skład wchodzą ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem, rabunku, w transporcie oraz dodatkowe klauzule np. kradzieże w niewyjaśnionych okolicznościach czy tajemnicze zniknięcia.

Ubezpieczenie sprzętu elektroniczngo

Charakterystyka przygotowanych programów uwzględnia szerokie spektrum sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego, komputerów i smartfonów, sprzętu medycznego, zewnętrznych nośników danych i samych danych.

Ubezpieczenia rolne

Rozbudowujemy programy ubezpieczeń rolnych uwzględniając kompleksowe podejście do przedsiębiorców i właścicieli gospodarstw działających w branży rolnej. W skład programu wchodzą m. in.: OC rolnika, ubezpieczenia budynków, maszyn i urządzeń rolnych, upraw rolnych i zwierząt gospodarskich uwzględniając dopłaty.

Ubezpieczenia środków trwałych

Przy konstruowaniu programu ubezpieczenia mienia doradzamy Klientom jak właściwie dobrać wartość ubezpieczanych środków trwałych (wartość: brutto, netto, odtworzeniowa i rzeczywista). Każdorazowo, zgodnie z potrzebami Klienta, wzbogacamy program o szereg specjalistycznych klauzul.

Ubezpieczenie utraty zysku

Uzupełniamy programy ubezpieczenia mienia o utratę zysku/utratę korzyści jakie nasi Klienci mogliby osiągnąć gdyby nie doszło szkody. Indywidualnie negocjujemy sposób obliczenia utraconego zysku i scenariusze szkodowe uwzględniające automatyzm wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie przygotowujemy wszechstronne ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii takich jak farmy wiatrowe czy farmy fotowoltaiczne. Rozszerzamy programy ubezpieczeniowe o utracone przychody oraz finansowe skutki przerw w pracy na skutek zdarzeń losowych.

Ubezpieczenia środków obrotowych

Konstruujemy programy w oparciu o doświadczenia w ubezpieczaniu środków obrotowych o wielomilionowych wartościach. Doradzamy jakie, zgodnie ze specyfiką Klienta, przyjąć reguły sum ubezpieczenia (według cen zakupu lub kosztów wytworzenia). Podobnie jak w pozostałych programach, uzupełniamy je o klauzule dodatkowe.

Budowlano-montażowe

Wykorzystując doświadczenie w zrealizowanych programach ubezpieczeń CAR/EAR przygotowujemy programy pozwalające kompleksowo ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy lub montażu, uwzględniając mienie znajdujące się na placu budowy. Program rozbudowujemy o inne powiązane ryzyka ubezpieczeniowe.

Maszyn budowlanych i rolnych CPM

Wszechstronnie wspieramy Klientów w ubezpieczaniu maszyn i sprzętu budowlanego oraz rolnego jak również innych maszyn np. komunalnych lub specjalistycznych. Programy ubezpieczeniowe obejmują m. in.: maszyny w czasie ruchu bądź postoju, w czasie montażu albo demontażu na stanowisku pracy, załadunku lub rozładunku na albo z środka transportowego oraz w czasie dokonywania przez posiadacza napraw oraz czynności konserwacyjnych.

MASZ PYTANIA?
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji