NASZA OFERTA

UBEZPIECZENIA OC

Przygotowujemy indywidualnie zaprojektowane programy ubezpieczeniowe, które chronią naszych klientów od szkód oraz roszczeń mogących powstać w związku z prowadzaną przez nich działalnością wobec kontrahentów, dostawców, pracowników, organów nadzoru, regulatorów rynku oraz innych instytucji.

OC Ogólne

Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych Klientów, wykorzystując doświadczenie, wiedze i know-how, przygotowujemy programy ubezpieczenia OC dla osób prawnych, spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych. Elastycznie dopasowujemy program do potrzeb przedsiębiorstwa rozbudowując go o specjalistyczne klauzule i niezbędne rozszerzenia.

OC Produktu

Rozszerzamy programy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o ubezpieczenie produktu dla firm zajmują się produkcją, wprowadzaniem do obrotu produktów, jak również dla importerów. Zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyka związane z wprowadzeniem na rynek produktu, który stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia osób z niego korzystających, otoczenia i innych przedmiotów jak również ukryte wady. Szczegółowo analizujemy scenariusze szkodowe, o które rozszerzamy przygotowywane programy ubezpieczeń.

OC Zawodowe

W oparciu o obowiązujące przepisy prawa przygotowujemy programy ubezpieczeń dla grup zawodowych. Charakterystyczne, dla przygotowanych przez Benefit Solution ubezpieczeń, są liczne rozszerzenia pokrywające kompleksowo potrzeby poszczególnych grup zawodowych.

OC Wyciek danych

Przygotowując kompleksowy program ubezpieczeń OC szczegółowo analizujemy systemy informatyczne naszych Klientów wraz z ich zabezpieczeniami. Uwzględniamy pokrycie ryzyk związanych z wyciekiem i nieuprawnionym pozyskaniem danych osobowych, danych handlowych, patentów i innych praw autorskich, które w konsekwencji mogą powodować złamania zapisów umownych i prawnych. Dedykowany program zabezpiecza Klientów przez potencjalnymi zakłóceniami w działaniu sieci, postępowań administracyjnych, aktami szantażu/sabotażu i innych.

OC Nadwyżkowe

Współpracując z Przedsiębiorcami słuchamy i pogłębiamy wiedzę na temat specyfiki ich działalności. Cierpliwość i otwartość w zrozumieniu Klientów przekładamy na projektowane programy ubezpieczeń nadwyżkowych pozwalające pokryć w pełni ryzyka związane w wystąpieniem szkód na rzecz osób trzecich.

OC Przewoźnika

Dla Klientów, którzy prowadzą firmy transportowe przygotowujemy programy ubezpieczeń OC przewoźnika, dla wszystkich rodzajów przewożonego mienia, w oparciu o szeroką wiedzę, doświadczenia i rozwiązania informatyczne. Przygotowane ubezpieczenia, dedykowane dla tego sektora, charakteryzują się szerokim zestawem dopasowanych klauzul, które są odpowiedzią na potrzeby oraz specyfikę prowadzonej działalności wraz z uwzględnieniem kabotażu.

OC Spedytora

Rozszerzeniem ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz OCP jest ubezpieczenie OC spedytora. Jest to rozwiązanie dedykowane dla Klientów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy w oparciu o posiadaną licencję. Przygotowane programy uwzględniają spedycję drogową, morską, lotniczą i kolejową a także łącznie transport intermodalny oraz specjalistyczne klauzule.

OC D&O

Opracowujemy kompleksową ochronę dla Klientów uwzględniając potrzeby władz i kluczowych menedżerów spółek w zakresie ubezpieczenia D&O. Budowane programy uwzględniają ochronę majątku osób pełniących funkcje we władzach spółki kapitałowej oraz spółki przed szkodami wyrządzonymi przez uchybienia zarządzających. Rozszerzamy ubezpieczenia o klauzule pokrywające np. zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, roszczenia kierowane przez udziałowców i wiele innych.

MASZ PYTANIA?
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji