Ubezpieczenia majątkowe
Home / Ubezpieczenia majątkowe
Dbamy o kompleksową ochronę wszystkich składników majątkowych naszych klientów, między innymi takich jak budynki, budowle, wyposażenie, maszyny, urządzenia, surowce, towary, produkty, uprawy, produkty rolne, dzieła sztuki oraz wiele innych.
UBEZPIECZENIA MASZYN I URZĄDZEŃ W TYM
UTRATY ZYSKU
Przygotowując program ubezpieczenia maszyn i urządzeń uwzględniamy między innymi szkody mechaniczne powstałe w ubezpieczonych maszynach w trakcie pracy i postoju, jak również podczas demontażu i ponownego montażu oraz ich przemieszczania w celu konserwacji i naprawy na terenie zakładu Klienta. Uzupełniamy programy ubezpieczenia mienia o utratę zysku/utratę korzyści jakie nasi Klienci mogliby osiągnąć gdyby nie doszło do szkody. Indywidualnie negocjujemy sposób obliczenia utraconego zysku i scenariusze szkodowe uwzględniające automatyzm wypłaty odszkodowania.
UBEZPIECZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
I OBROTOWYCH
Przy konstruowaniu programu ubezpieczenia mienia doradzamy Klientom jak właściwie dobrać wartość ubezpieczanych środków trwałych (wartość: brutto, netto, odtworzeniowa i rzeczywista). Każdorazowo, zgodnie z potrzebami Klienta, wzbogacamy program o szereg specjalistycznych klauzul. Konstruujemy programy w oparciu o doświadczenia w ubezpieczaniu środków obrotowych o wielomilionowych wartościach. Doradzamy jakie, zgodnie ze specyfiką Klienta, przyjąć reguły sum ubezpieczenia (według cen zakupu lub kosztów wytworzenia). Podobnie jak w pozostałych programach, uzupełniamy je o klauzule dodatkowe. Do przygotowywanych programów ubezpieczeniowych dla firm z sektora finansowego uwzględniamy pełne spektrum „cash process’ingu” , w którego skład wchodzą ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem, rabunku, w transporcie oraz dodatkowe klauzule np. kradzieże w niewyjaśnionych okolicznościach czy tajemnicze zniknięcia.
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
Charakterystyka przygotowanych programów uwzględnia szerokie spektrum sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego, komputerów i smartfonów, sprzętu medycznego, zewnętrznych nośników danych i samych danych.
UBEZPIECZENIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGI
Wykorzystując wiedzę i doświadczenie przygotowujemy wszechstronne ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii takich jak farmy wiatrowe czy farmy fotowoltaiczne. Rozszerzamy programy ubezpieczeniowe o utracone przychody oraz finansowe skutki przerw w pracy na skutek zdarzeń losowych.

Więcej
UBEZPIECZENIA CARGO
Przygotowujemy ubezpieczenia cargo w oparciu o rozwiązania w zakresie ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i zagranicznym uwzględniając charakterystykę przewożonego mienia, miejsca załadunku i rozładunku jak również dopasowując indywidualnie wypracowane klauzule oraz Instytutowe Klauzule Ładunkowe wraz z konwencją CMR.
UBEZPIECZENIA BUDOWLANO-MONTAŻOWE
Wykorzystując doświadczenie w zrealizowanych programach ubezpieczeń CAR/EAR przygotowujemy programy pozwalające kompleksowo ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy lub montażu, uwzględniając mienie znajdujące się na placu budowy. Program rozbudowujemy o inne powiązane ryzyka ubezpieczeniowe.
UBEZPIECZENIA ROLNE
Rozbudowujemy programy ubezpieczeń rolnych uwzględniając kompleksowe podejście do przedsiębiorców i właścicieli gospodarstw działających w branży rolnej. W skład programu wchodzą m. in.: OC rolnika, ubezpieczenia budynków, maszyn i urządzeń rolnych, upraw rolnych i zwierząt gospodarskich uwzględniając dopłaty.
UBEZPIECZENIA MASZYN BUDOWLANYCH I ROLNYCH CPM
Wszechstronnie wspieramy Klientów w ubezpieczaniu maszyn i sprzętu budowlanego oraz rolnego jak również innych maszyn np. komunalnych lub specjalistycznych. Programy ubezpieczeniowe obejmują m. in.: maszyny w czasie ruchu bądź postoju, w czasie montażu albo demontażu na stanowisku pracy, załadunku lub rozładunku na albo z środka transportowego oraz w czasie dokonywania przez posiadacza napraw oraz czynności konserwacyjnych.
Skontaktuj się z naszym specjalistą od ubezpieczeń majątkowych:

Specjalizacja: kompleksowe ubezpieczenia mienia

Broker ubezpieczeniowy z wieloletnim doświadczeniem w branży. Podłożem do rozwoju kompetencji brokerskich była specjalizacja związana z likwidacją szkód. Specjalizuje się głównie w ubezpieczeniach majątkowych, komunikacyjnych i odpowiedzialności cywilnej. Posiada również bogate doświadczenie w likwidacji szkód z sektora medycznego.
Prywatnie sędzia piłkarski, interesuje się sportem i podróżowaniem.

Specjalizacja: cargo, budowlano-montażowe

Z branżą ubezpieczeniową związany od 2009 roku. Pierwsze szlify zdobywał w największym Towarzystwie Ubezpieczeniowym w Polsce. Od 2014 roku Broker Ubezpieczeniowy związany z Benefit Solution. Posiada wykształcenie techniczne uzyskane na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, dzięki któremu doskonale porusza się w tematyczne ubezpieczeń dla branży produkcyjnej oraz budowlanej. Z drugiej strony wykształcenie i doświadczenie pedagogiczne dają nieograniczone możliwości w kreowaniu rozwiązań. Autor innowacyjnych ubezpieczeń Affinity dla branży
e-commerce oraz dla branży Self Storage.

Specjalizacja: kompleksowe ubezpieczenia mienia

Młodszy Broker Ubezpieczeniowy, specjalizuje się w ryzykach ubezpieczeniowych związanych z majątkiem, gwarancjami oraz opieką medyczną. Absolwentka uczelni Manchester Metropolitan na wydziale księgowości i rachunkowości.
Prywatnie lubi aktywność fizyczną oraz czytanie książek.

Specjalizacje: ubezpieczenia rolne, maszyn budowlanych i rolnych

Posiada szerokie doświadczenie w budowaniu specjalistycznych i kompleksowych programów ubezpieczeniowych dla Klientów polskich i zagranicznych. Potrzeby Klientów są najważniejszym elementem optymalnej współpracy i negocjacji rozwiązań. Specjalizacja w ryzykach ubezpieczeniowych związanych z odpowiedzialnością cywilną zawodową, odpowiedzialnością cywilną ogólną, ubezpieczeniach cybernetycznych. Ukończył studia doktoranckie na wydziale nauk o zarządzaniu, EMBA, studia psychologiczne i liczne kursy zawodowe.
Prywatnie lubi podróże łączone z aktywnością sportową, grą w tenisa.

Specjalizacja: likwidacja szkód

Młodszy Specjalista ds. Likwidacji Szkód. Odpowiedzialny za kompleksową obsługę procesu związanego z likwidacją szerokiego spektrum szkód, od momentu ich zgłoszenia do ubezpieczyciela, aż po wypłatę odszkodowania. Ponadto, procesuje i realizuje zamówienia z sektora publicznego. Ukończył studia na kierunku zarządzania i dowodzenia w specjalności nauk o zarządzaniu jakością.
Prywatnie entuzjasta sportów zimowych oraz twórca grafiki komputerowej.

Specjalizacja: kompleksowe ubezpieczenie mienia

Z branżą ubezpieczeniową związana od 2011. Broker z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu programów majątkowych dedykowanych dla branży turystycznej. Ukończyła studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz studia podyplomowe z psychologii społecznej na SWPS. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach. Z zaangażowaniem analizuje potrzeby klientów, aby przygotować jak najbardziej kompleksową ofertę na ochronę ubezpieczeniową.Prywatnie lubi organizowanie egzotycznych podróży oraz relaks przy dobrej książce i jogę.